Hearing med prorektorkandidaterna

Spara favorit 13 nov november 2017

Den 24 november träffar samrådsgruppen de två kandidater som styrelsens rekryteringskommitté avser att föreslå till prorektorer från och med årsskiftet.

Rekryteringskommittén avser att föreslå styrelsen att Eva Dannetun, lektor och avdelningschef för OMV, ska utses till prorektor för utbildning, samt att förordnandet för nuvarande prorektor Mats Tinnsten ska förlängas och att han ska utses till prorektor för forskningsfrågor.

Vid hearingen får samrådsgruppen tillfälle att träffa kandidaterna och ta del av deras tankar om uppdraget, samt ge inspel och lämna synpunkter till rekryteringskommittén. Styrelsen fattar sedan beslut om prorektorer vid dess sammanträde den 12 december.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu