Förbättrat stöd med tekniken i våra lokaler

Spara favorit 30 nov november 2017

CAMP har nu utvecklat och sjösatt samlade rutiner för felanmälan och uppstartshjälp i undervisningslokaler, konferensrum och grupprum.

De innebär att CAMP med utgångspunkt från utdrag ur schemasystemet gör dagliga ronderingar i undervisningslokalerna för att säkerställa att tekniken fungerar. De erbjuder även uppstartshjälp, vilket den som bokar en lokal får information om i den bekräftelse som skickas om bokningen. 

I rutinerna ingår även att det ska finnas en lathund i varje lokal till hjälp för brukaren med instruktioner om tekniken och telefonnummer för felanmälan/hjälp. Den tekniska supporten nås så väl under kontorstid som under kvällar och helger via telefon 010-142 84 65. 

I nuläget finns information och rutiner endast på svenska men ett arbete är inlett för att översätta dem till engelska.

För att bland annat säkerställa ett kontinuerligt förbättringsarbete registreras alla ärenden i ärendehanteringssystemet Nilex och i detta system sker sedan uppföljning och analys av uppkomna problem i de olika lokalerna. 

När det gäller bildkonferensrum så gäller samma rutiner som tidigare, se sida om bildkonferenser. 

En ny permanent sida om felanmälan och uppstartshjälp i lokaler  har skapats under Gemensamt/Servicetjänster här i Medarbetarportalen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu