Kvalitetsutvärderingar 2018

Spara favorit 12 okt oktober 2017
Exteriör, Åkroken

Under hösten 2017 kommer UKÄ avsluta de pilotutvärderingar som gjorts inom ramen för det nya kvalitetsutvärderingssystemet och kommer sedan fortsätta med ordinarie utvärderingar med början 2018.

De granskningar som berör Mittuniversitetet under 2018 gäller förskollärar- och grundlärarutbildningar samt ämneslärarutbildningar.

Upptaktsmöte för utbildningsutvarderingar av förskollärar- och grundlärarutbildningar kommer att hållas i mars 2018. Hösten 2018 planerar UKÄ att ha upptaktsmöte för utbildningsutvärderingar av ämneslärarutbildningar (matematik, samhällskunskap, svenska, idrott och hälsa, musik, bild och dans).

Utvärdering forskarutbildning

Upptaktsmöte för utbildningsutvärderingar på forskarnivå kommer att hållas i mars–april 2018. De forskarutbildningsämnen som kommer att utvärderas är, litteraturvetenskap (602 03), produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi (203 07), musik (604 02) och design (604 06).

UKÄ kommer inte utvärdera robotteknik och automation (202 01), annan maskinteknik (203 99). Ämnen som tidigare fanns med i planeringen men nu strukits. 

Mer information finns på UKÄ:s hemsida

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu