Inventering av aktiviteter inom inkludering och hållbar utveckling

Spara favorit 25 jan januari 2017
Exteriör, Åkroken

Inkludering och Hållbar utveckling är två olika teman och sammanslutningar som har behov av att få in input om olika projekt och aktiviteter som pågår från kollegor och studenter. Därför uppmanas nu alla på Mittuniversitetet som vill bidra med sin forskning eller utbildning, nätverk eller idéer kring något av dessa teman att skicka in detta via nedanstående formulär på medarbetarportalen.

Inventering av aktiviteter inom inkludering

Under 2016 gjordes en inventering av aktiviteter inom inkludering. Dessa samlades på en webbsida (www.miun.se/inkludering) och låg också till grund för två workshops som anordnades. Det har också startats ett projekt tillsammans med Folkuniversitet, Open campus  till följd av detta arbete. Det finns nu ett behov av att göra en ny inventering för att kunna gå vidare med mer aktiviteter för regionen.

Skicka in exempel på forsknings-  undervisnings- och samverkansinitiativ, ideella initiativ, nätverk eller annat som du vill dela med dig av till regionen och samhället med hjälp av detta formulär  senast den 10 februari. Vi kommer att återkomma om hur vi tar initiativen vidare.

Kontaktpersoner: Lotta Brännström och Susanna Öhman

Inventering av aktiviteter inom hållbar utveckling

Arbetet för att främja en hållbar utveckling är en stor samhällsutmaning som rymmer ett flertal olika perspektiv: miljömässiga, sociala, ekonomiska, och kulturella. Såväl globala klimatförändringar, kriser, konflikter och migration som mer lokala samhällens, företags och organisationers utveckling kräver en ökad samverkan över vetenskapliga ämnesgränser.

Inom Mittuniversitetet pågår numera många parallella aktiviteter på temat hållbar utveckling. Vi har flera forskningsprojekt och utbildningar som på olika sätt berör området utifrån enskilda ämnen, men även bredare tvärvetenskapliga samarbeten pågår. Ett stort antal medarbetare inom Mittuniversitetet är engagerade och arbetar idag på olika sätt för en hållbar utveckling och i olika mindre grupperingar har behovet av samverkan diskuterats en längre tid.

I syfte att få en uppfattning om behovet av ett fakultetsövergripande nätverk/forum för hållbar utveckling bjöds alla medarbetare in att delta i dialogmötet den 30 november 2016. Syftet med dialogen var att forma en riktning för vad vi vill åstadkomma inom Mittuniversitetet inom hållbar utveckling. På mötet, där knappt 30 personer deltog, uttrycktes att det finns ett behov av ökad synlighet internt och externt kring vad vi gör inom Mittuniversitetet inom området hållbar utveckling. Det behövs både för att vi ska kunna hitta varandra och för att vara mer synliga för externa samarbetspartners.

Därför vill vi göra en inventering av forskningsprojekt, samverkansinitiativ, utbildningar etc inom hållbar utveckling. Fyll i denna enkät: https://medarbetarportalen.miun.se/hallbarutveckling/ senast den 10 februari. Vi kommer att återkomma med en sammanställning av allt som görs och förslag till hur det ska användas.

Kontaktpersoner: Catrin Johansson och Daniel Laven

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu