Om Adobe Connect går trögt - så här gör du

Spara favorit 24 aug augusti 2018

Vid terminsstart kan det ibland upplevas trögt att logga in i Adobe Connect. Det här kan du som är lärare göra för att förebygga och hantera eventuella störningar.

• Informera dina studenter att vänta in uppkopplingen, även om det ”snurrar”. Att kliva in och ur (dvs att klicka på länken fler gånger) ökar bara belastningen ytterligare.

• Om du och dina studenter ändå inte kan logga in i Adobe Connect så kan du i förväg skapa ett alternativt klassrum i den mindre belastade beta-miljön för Adobe Connect: https://connect-beta.sunet.se. Bestäm på förhand med studenterna att det här rummet är er ”plan B” om produktionsmiljön skulle vara instabil.

• Bestäm på förhand hur du kommer att meddela studenterna om det uppstår svårigheter i att genomföra en lektion på bestämd tid. Lärosätet föreslår att Moodle är det primära kommunikationsverktyget ut mot studenterna och att era studenter ska kommunicera med er via Moodle om tekniken strular. Om ni använder något annat verktyg, måste studenterna få veta det i förhand.

Glöm inte att alltid anmäla tekniska fel till Servicecenter kontakt@miun.se.

Information om hur du rapporterar störningar i Adobe Connect

Hur du ska agera när studentnära system inte fungerar

Om Moodle skulle sluta fungera, sker kommunikation mellan lärare och studenter via studentportalen.

Om Studenportalen skulle sluta fungera, kommer information att läggas i miun.se om vilka åtgärder som vidtas.

Om båda systemen slutar fungera kommer information också att läggas i miun.se om vilka åtgärder som vidtas.

Införande av Zoom

Nu har projektet för införandet av Zoom startat. Zoom kommer att ersätta Adobe Connect som vår plattform för distansundervisning från den 21 januari 2019. Följ projektet genom information på den här sidan

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu