Två rektorskandidater möter samrådsgrupperna

Spara favorit 6 sep september 2016

Det blir Susanna Öhman och Anders Fällström som kommer att möta universitetets samrådsgrupper i den fortsatta rekryteringen av ny rektor. Det beslutade universitetsstyrelsen på sitt möte 6 september.

I den fortsatta processen för att rekrytera ny rektor till Mittuniversitetet återstår nu två kandidater, Susanna Öhman, dekan vid Mittuniversitetet och Anders Fällström, vicerektor vid Umeå universitet.

De två kommer nu att möta universitetets tre samrådsgrupper, hörandeförsamlingarna, som består av representanter för lärarna, övriga anställda och studenterna vid universitetet. Grupperna möter de två slutkandidaterna den 15 september.

Efter att ha hämtat in samrådsgruppernas synpunkter så beslutar universitetsstyrelsen vilken av kandidaterna som ska föreslås som ny rektor till regeringen. Universitetsstyrelsen fattar sitt beslut på sammanträdet den 28 september. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu