Mittuppslaget har utkommit

Spara favorit 16 sep september 2016

I årets fjärde nummer av Mittuppslaget kan du läsa om de tekniska problemen med Adobe Connect, vår nya profilshop, medarbetarportalen, Miun 2025, nöjd student-index, varumärkesundersökning med mera.

På grund av ett misstag med utskicket har du denna gång fått två versioner av Mittuppslaget i din mejlkorg, vilket redaktionen beklagar. I det första utskicket saknades artikeln om Adobe Connect, det är alltså det andra utskicket som innehåller samtliga artiklar.

Du hittar även Mittuppslaget här på hemsidan

Om distributionen

Mittuppslaget skickas ut som nyhetsbrev via mejl till alla medarbetare. Om du inte fått brevet bör du kolla så att det inte har fastnat i ditt skräppostfilter. Hör annars av dig till victoria.engholm@miun.se på kommunikationsavdelningen som kan kolla av att du finns med på sändlistan.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu