Forskningsmagasin om Mittuniversitetet i ditt postfack

Spara favorit 28 sep september 2016

För att ge en inblick i vad som händer bakom Mittuniversitetets väggar har det producerats två tidningar, en på svenska och en på engelska, som presenterar ett urval av vår forskning. De finns nu tillgängliga för all personal, så att du kan använda dem i dina kontakter.

Med jämna mellanrum tar kommunikationsavdelningen i samverkan med fakulteterna fram tidningar som gör nerslag i vår forskning. En forskningsbilaga på svenska som distribueras nationellt och regionalt med dagstidningar, samt ett forskningsmagasin med samma innehåll, översatt till engelska. Det engelska forskningsmagasinet kommer du i dagarna att få ett exemplar av i ditt postfack.

Både den svenska och den engelska tidningen finns tillgängliga hos vaktmästeriet på respektive ort. Använd dem gärna vid representation, konferenser, möten etc. Önskas större kvantiteter, eller om du vill lämna synpunkter på tidningarna, kontakta Anders Mossing.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu