Nya rutiner vid bokning av konferens- och sammanträdesrum

Spara favorit 13 jan januari 2017

I början av året förändrades utseendet på bokningssidan för bokning av konferens– och sammanträdesrum och kontering ska nu anges vid bokning.

Från och med januari 2017 infördes följande förändringar vid bokning av konferensrum/sammanträdesrum:
• en ny bokningssida med förändrad layout togs i bruk
• en kontering ska anges vid bokning.

Syftet med förändringen är främst att förenkla och snabba upp den interna administrationen samt att det ska finnas en och samma layout på bokningssida oavsett typ av lokalbokning. 
 
Förändringen gäller bokning av konferens- och sammanträdesrum. Bokning av lärosalar och föreläsningssalar schemaläggs via Time Edit och schemafunktionen, precis som tidigare.

Tidigare fanns inga tvingande fält för kontering vid bokningstillfället, vilket bl.a. innebar att det vid debitering av lokalkostnaden inte alltid framgick vem som skulle bära kostnaden för lokalen. Detta medförde manuellt arbete vid debitering av kostnaden, med den nu införda nya rutinen kan detta undvikas.

Vill du veta mer om kontering för just din avdelning, hänvisas till till din avdelnings kontoplan samt till din ekonom. Om du är osäker på vilken kontering du ska använda, eller har övriga funderingar kopplat till kontering, kan du kontakta din ekonom.

Det finns en lathund med anvisningar för konferensrumsbokning. Lyssna

Lathunden är även publicerad på lokalbokningssidan.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu