Översyn av personalavdelningen

Spara favorit 14 nov november 2016

Förvaltningschef Håkan Stenström har initierat en översyn av personalavdelningen. Syftet är bland annat att utreda om centraliseringen för ett par år sedan gav avsedd effekt.

För några år sedan omorganiserades personalavdelningen, så att allt HR-stöd centraliserades. Syftet var att nå ökad kvalitet, enhetlighet, effektivitet och flexibilitet. Efter omorganisationen har antalet medarbetare inom HR-funktionen minskat och är få även jämfört med andra lärosäten. Förvaltningschef Håkan Stenström har därför initierat en översyn av personalavdelningen. Syftet är att utreda om centraliseringen gav avsedd effekt, att ge underlag för eventuella nyanställningar eller kompetensutveckling och att bättre tillvarata den kompetens som finns på personalavdelningen samtidigt som kompetens överförs till yngre medarbetare före de pensionsavgångar som väntar avdelningen inom några år.

Helena Lindh, utredare på ULS, håller i översynen. Hon kommer att jämföra antalet och innehållet i Mittuniversitetets HR-funktioner med hur det ser ut vid ett par andra lärosäten. Hon kommer också att intervjua en del chefer i organisationen samt medarbetare vid Personalavdelningen. En extern HR-konsult kommer att fungera som stöd i bearbetning och analys av materialet. Översynen kommer att presenteras i en rapport.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu