Studenternas mailadresser i Moodle

Spara favorit 10 okt oktober 2016

Studenternas mailadresser i Moodle har uppdaterats från studentmailen till deras privata e-mailadress. Detta återställs just nu.

Av misstag har studenternas mailadresser i Moodle uppdaterats från studentmailen till deras privata e-mailadress. Detta åtgärdas just nu med högsta prioritet och studentmailen återgår till standard i Moodle under dagen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu