Enkät: Mitt, ditt och vårt universitet

Spara favorit 11 okt oktober 2016

Ett begrepp som ringar in de perspektiv som finns om Mittuniversitetets framtid är “Mitt, Ditt och Vårt universitet”. Delta i vår enkät för att ge oss din bild av Mittuniversitetet.

Frågorna som följer vänder sig till dig som studerar eller är anställd på Mittuniversitetet. Det är tio öppna frågor som kan ge en bild av våra uppfattningar om universitetet.

Vi – Leif Sundberg och Anders Olsson – är därför mycket tacksamma att du svarar på frågorna, för det ger oss underlag att skriva kapitlet “Mitt, Ditt och Vårt universitet” i den bok som blir resultatet av projektet Miun 2025.

Svaren är naturligtvis konfidentiella.

Till enkäten

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu