Styrdokument för utbildning och studieadministration

Spara favorit 11 feb februari 2019

Här hittar du  länkar till de styrdokument som gäller för utbildning på grund- och avancerad nivå och för studieadministration.

Alla universitetets styrdokument finns samlade under ingången "Styrdokument" som du når via menyvalet "Universitetet".

Här finner du styrdokument om utbildning på grund och avancerad nivå och de styrdokument som rör studieadministration.