Hur du bokar ett schema

Spara favorit 12 apr april 2019

När du bokar ett schema använder du mallen för schemaunderlag. Där anger du dina önskemål. 

Underlaget skickas sedan till schemafunktionen via e-post till:
schemasvl@miun.se (Campus Sundsvall) eller schemaosd@miun.se (Campus Östersund.)

Viktigt att tänka på

För att studenten ska ha tillgång till sitt schema senast fyra veckor innan kursstart behöver vi på schemafunktionen ha ditt underlag senast det datum som anges för respektive termin.

För höstterminen 2019 är det önskvärt att underlaget för Läsperiod 1/Kursperiod 1 och 2 (v 36-45) lämnas in den 30/4. För Läsperiod 2/Kursperiod 3 och 4 (v 46-3) är det önskvärt att få in underlaget senast 30/8.