Hur du bokar ett schema

Spara favorit 11 dec december 2018

På Mittuniversitetet använder vi oss av schemaläggningsprogrammet Time Edit.

För att studenten ska ha tillgång till sitt schema senast 4 veckor innan kursstart behöver vi på schemafunktionen ha ditt underlag senast det datum som anges för respektive termin. Se Viktiga datum.

När du önskar boka ett schema ska detta önskemål skickas in till schemafunktionen Detta gör du via serviceportalen eller via e-post till den campusort din bokning gäller. Obs! Endast ett schemaunderlag per ärende. Inskickat underlag till schemafunktionen ska ha remissats och förankrats bland involverade lärare i kursen och räknas som ett definitivt önskemål. Ofullständiga scheman där det saknas information kommer handläggas först när en komplett version inkommer till schemafunktionen.

När du skickar underlaget till schemafunktionen tilldelas du ett ärendenummer som behandlas i ankomstordning. All kompletterande information ska skickas in i samma ärende. Efter handläggning av ditt ärende får du ditt preliminära schema via e-post från din handläggare. I e-posten finns även ett slutdatum för finjusteringar i ditt schema. Efter detta datum kommer ditt ärende att avslutas och schemat anses inte längre som preliminärt. Ändringar/tillägg rörande lagt schemat görs därefter enbart i undantagsfall *.

Se till att ditt underlag är komplett innan du skickar in det till schemafunktionen. Ej kompletta underlag skickas tillbaka för komplettering. Ankomstdatumet beräknas då från dess att ärendet innehåller komplett information.

* med undantagsfall menas oförutsedda händelser så som sjukdom, VAB etc.

Inskickat underlag ska innehålla:

 • Kursnamn samt kurskod och anmälningskod = kurstillfälle. Ex. OM028G:O2030. Vid samläsning ange samtliga kurstillfällen. Vid valbar kurs ange vilka kurser som får/inte får krocka
 • Ort där kursen ska läggas
 • Vilka studenter som läser kursen, fristående - och/eller program och årskull = programtillfälle t.ex. TIDEG HT18
 • Antal studenter
 • Önskemål på datum och tid samt under vilka veckor kursen går
 • Lärare/undervisande personal, för respektive pass med för- och efternamn
 • Moment, t.ex. föreläsning
 • Ev. info till studenterna t.ex. föreläsningens innehåll, ev. Zoomlänk
 • Lokalönskemål samt ev. behov av teknik/utrustning i lokalen
 • 3 st. datum vid examination/salstentamen. Om delmoment finns i kursen så ange vilket moment som avses. Informera även om tentamen ska samordnas mellan orterna.
 • Personalförutsättningar ex. deltider, spärrar
 • Övriga förutsättningar som kan komma att påverka schemat