Enstaka lokalbokningar

Spara favorit 7 okt oktober 2019

Föreläsningssalar, lärosalar och datorsalar bokas via schemafunktionen. Detta gör du via e-post till schemasvl@miun.se (Campus Sundsvall) eller schemaosd@miun.se (Campus Östersund.)

I din bokning behöver du ange:

  • Datum, tid, moment, storlek på sal, personal och önskemål om ev. teknik samt något av nedanstående alternativ. För en lokalbokning som inte är kopplad till något kurstillfälle behöver vi veta ett kostnadsställe.
  • Ange organisationsenhet och aktivitet. Vet du inte vilket kostnadsställe du har kan du kolla upp det med er kontakt på ekonomiavdelningen.
  • För en lokalbokning som är kopplad till ett kurstillfälle, och ska synas på studenternas schema, behöver vi veta: kurs- och programtillfälle.

Se information gällande lokalkostnader 

LokalbokningsmallLyssna