Välkommen till Schemafunktionen

Spara favorit 15 okt oktober 2019
Kalender på iPad

Inför höstterminen 2019 provar vi ett nytt arbetssätt för schemaläggning på Mittuniversitetet. Det syftar till att förenkla processen, både för lärare och schemaläggare, med studenternas behov i fokus.

Schemaläggningen hanteras utifrån behov istället för i turordning som tidigare. Det innebär att vi frångår ”först till kvarn” och att schemaläggningen först startar när allt underlag är inlämnat och vi har en samlad bild. En prioriteringsordning kommer att tas fram som exempelvis handlar om att behov av specialsalar, stora grupper, samläsning, behov av särskild teknik osv. ska schemaläggas först.

Det nya arbetssättet kommer att arbetas fram och utvärderas i dialog med institutionerna med möjlighet att justeras inför kommande omgångar.

På våra sidor hittar du information om:

Kontakt

Kontakta oss via e-post:

Sundsvall
schemasvl@miun.se 

Östersund
schemaosd@miun.se 

Schemaadministratörer
Helen Holoch
Katarina Nordin
Sara de Wahl
Ann-Charlotte Börlin

Systemansvarig
Helen Holoch