Schemafunktionen

Spara favorit 26 apr april 2018
Kalender på iPad

Här kan du söka ut kurs-, program-, lokal- och personalschema. Hitta schemaunderlag, schemarutiner och malldokument som kan användas i samband med schemaläggning, samt viktiga datum.

OBS! Mallarna fungerar tyvärr inte för Mac. 

Schemaunderlag

Schemaunderlag som gäller HT18 skall skickas till schemafunktionen via e-post senast:
2018-05-20 (v20) för kurser som startar Lp1-Kp1 och Kp2
2017-09-15 (v37) för kurser som startar Lp2-Kp3 och Kp4

Schemaunderlag som gäller VT19 skall skickas till schemafunktionen via e-post senast: 2018-11-15 (v46) för kurser som startar Lp3-Kp5 och Kp6 2019-01-15 (v3) för kurser som startar Lp4-Kp7 och Kp8

Atlas / Översikter

All kursinformation ska finnas i Atlas:
2018-04-01 för HT18
2018-10-28 för VT19

Schemafria onsdagar

Onsdagar under läsåret 17/18 som ska vara schemafria efter kl.15 enligt tidigare rektorsbeslut.

Ht-18
Vecka 39 ons  26 sep
Vecka 44 ons  31 okt
Vecka 48 ons  28 nov
Vecka 51 ons 19 dec

Vt-19
Vecka 5 ons  30 jan
Vecka 9 ons  27 feb
Vecka 13 ons 27 mars
Vecka 17 ons 24 april
Vecka 22 ons  29 maj

Riktlinjer, begreppsförklaringar och beslut om schemarutiner.