Jag har en distanskurs och skulle vilja använda Zoom i min undervisning. Vilka pedagogiska möjligheter finns det i Zoom?

Spara favorit

Hur du går tillväga med det som beskrivs nedan finns beskrivet i andra delar av FAQ på den här supportsidan. För mer utförlig information och förklaringar på engelska finns länkar i texten nedan.


Du kan välja att ha studenterna i helklass (t.ex. i en föreläsnings- eller seminariesituation) eller dela upp gruppen i mindre grupper (s.k. breakout rooms). Breakout rooms är lämpliga att använda då du vill aktivera studenterna till samarbete och diskussion. Ett lektionspass kan delas upp i mindre moment där ni kanske inledningsvis träffas i helklass och sedan arbetar med gruppuppgifter i breakout rooms, för att slutligen återsamlas i helklass. Mer om hur du använder breakout rooms kan du läsa här: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476313.


Alla mötesdeltagare kan dela skärm och på så sätt visa exempelvis en presentation, en video eller en webbsida. När du delar skärm får du upp verktyg för annoteringar, du kan alltså kommentera eller markera text m.m. Se https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362153-How-Do-I-Share-My-Screen-. Du kan även använda och dela en whiteboard: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Share-a-Whiteboard


Du kan chatta med hela gruppen eller med enskilda deltagare. Uppmuntra gärna studenterna att använda chatten under lektionspassen så att de är aktiva även när de lyssnar. Se https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205761999-Webinar-Chat.


Du kan skapa små enkäter genom "polls". Funktionen kan användas om du exempelvis vill göra en temperaturmätning eller en snabb omröstning. Detta fungerar utmärkt för formativa utvärderingar så att du kan utveckla din undervisning i Zoom. Se https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203749865-Polling-for-Webinars.


Du kan spela in lektionen och ladda upp den i MiunPlay, se https://play.miun.se/media/Zoom+A+Spela+in/0_hlqoojl3/200960. Sedan kan filmen distribueras till studenterna via funktionen Kaltura Video Resource i Moodle. Se https://elearn20.miun.se/moodle/mod/book/view.php?id=66270&chapterid=2465.


Om du vill börja undervisa via Zoom och känner dig osäker, testa gärna i förväg med en kollega!