Hur laddar jag upp det inspelade mötet/föreläsningen i Miun Play?

Spara favorit

Gå till https://play.miun.se/och klicka på Add new - > Upload Media i övre högra hörnet. Logga in med ditt vanliga Miun-inlogg. Klicka på Choose a file to upload, bläddra dig fram till rätt .mp4-fil i Zoom-mappen och klicka på Öppna. Döp filen noggrant, så du lätt kan hitta den i din lista av uppladdade föreläsningar framöver och klicka i vilken avdelning du tillhör. Klicka i Unlisted, och sedan Save. Nu ligger föreläsningen bland dina inspelningar och du kan ladda upp den i Moodle via MiunPlay (se Hur jag laddar upp den inspelade föreläsningen till Moodle) eller dela ut länken på annat sätt.