Hur laddar jag upp den inspelade föreläsningen från Miun Play till Moodle?

Spara favorit

Du använder funktionen Kaltura Video Resource under Lägg till en aktivitet eller resurs för att importera filmen från ditt Miun Play konto. Du hittar detaljerade instruktioner i Moodle-handboken.