Om studenter/deltagare lämnar sitt ljud på, kan jag stänga av det?

Spara favorit

Ja, klicka på Manage Participants i mötesmenyn. Du får då upp en lista på alla deltagare och när du för muspekaren över ett namn kommer en Mute-knapp att dyka upp. Alla längst ned på i Manage Participantsfönstret har du också en Mute All-knapp om du vill stänga av allas ljud, likaså en Unmute All-knapp, när du vill att de ska kunna prata igen. Under knappen More kan du också välja huruvida studenterna/deltagarna har möjlighet att själva starta sitt eget ljud själva genom att klicka på Allow participants to unmute themselves.