Kommer studenterna/deltagarna in i mötet innan jag loggat in mig?

Spara favorit

Det styr du själv. Standardinställningen är att de inte gör det, men när du schemalägger lektionen/mötet så kan du under Meeting Options klicka i Enable join before host, om du vill att de ska kunna komma in i rummet före dig.