Varför kan inte alla studenter/deltagare se hela chattkonversationen?

Spara favorit

Chattfunktionen för den enskilde deltagaren startar blank när hen går in i rummet. Hen kan då alltså inte se vad som skrivits i chatten innan hen kom in. Du som host kan alltså inte förbereda genom att lägga upp länkar och annat i chatten i förväg, och viktig information kan behöva publiceras igen för deltagare/studenter som kommer sent.