Varför följer inte alla med in i mina breakout rooms?

Spara favorit

Högst troligt har den deltagaren deltagit via browser, alltså inte haft klienten installerad. Än så länge går det inte att dela in deltagare som inte är inloggade via Zoom-klienten i breakout-rooms.