Finns det breakout rooms i Zoom?

Spara favorit

Ja, när du är host i mötet hittar du Breakout Rooms i menyn i mötesrummet. Där väljer du hur många rum du vill dela upp deltagarna i och ifall de ska delas upp slumpmässigt eller om du vill göra uppdelningen manuellt. Som host kan du hoppa emellan de olika rummen och bestämma när deltagarna ska samlas i huvudrummet igen.

Mer information om breakout rooms kan du hitta på Zooms supportsidor.