Workshops 2017/2018

Spara favorit 12 mar mars 2018

Anmäl dig till workshops.

Fyll i namn, e-post och avdelning.

Välj de workshops du vill delta i.

Introduktion till studentcentrerat och aktivt lärande
Flipped Classroom
Formativa utvärderingar som ett redskap för lärande
Pedagogisk meritering
Aktivt lärande i e-mötesverktygen
Skapa kursutvärderingsfrågor i EvaSys
Moodle grundkurs
Moodle fortsättningskurs
Aktivt lärande i Moodle