Workshops 2018/2019

Spara favorit 14 nov november 2018
Workshop digitaliseringsmyndigheten och Mittuniversitetet

Anmäl dig till workshops.

Workshops 2018/2019

Moodle grundkurs, Plats: Learning Lab N510 Svl (Laura), Learning Lab G3217 Ösd
Att skriva en pedagogisk portfölj del 1
Att skriva en pedagogisk portfölj del 2
Introduktion till aktivt lärande, Plats: Learning Lab N510 Svl , Learning Lab G3217 Ösd
Introduktion till normkritisk pedagogik, Learning Lab N510 Campus Sundsvall

Välj de workshops du vill delta i.