Pedagogisk inspirationsdag 2018

Spara favorit 15 nov november 2018

Den 24 oktober 2018 genomfördes årets Pedagogiska inspirationsdag på lärosätet. Ett stort tack till våra presentatörer samt alla deltagare som bidrog till intressanta diskussioner.

Temat på årets inspirationsdag var pedagogisk utveckling och pedagogisk meritering vid Mittuniversitetet, med fokus på resultat från två utbildningsstrategiska projekt. Förmiddagen ägnades åt pilotprojektet pedagogisk meritering och på eftermiddagen presenterades projektet pedagogisk resurs, inklusive exempel på pedagogiska utvecklingsprojekt från projektdeltagare. Här nedan kan du se alla presentationer.

Eva Dannetun: Inledning

Lotta Flodén och Christina Grandién: Pedagogisk meritering vid Mittuniversitetet

Rosemarie Ankre, Heléne Dahlqvist och Ulf Jennehag i samtal om ansökan om pedagogisk meritering

Helen Asklund och Laura Brander: Projektet pedagogisk resurs

Evie Petridou: Methodological Integration of RCR Lab Functions in the Curriculum

Kristina Zampoukos: Inomorganisatoriska utmaningar och möjligheter i spåren av ett pedagogiskt utvecklingsprojekt

Petter Stenmark och Lotta Flodén: Kurshjul för kursadministration och kursutveckling

Program 2018

10.00 Inledning, prorektor för utbildning Eva Dannetun

10.20 Pedagogisk meritering – pedagogiska utskottet berättar, Christina Grandien (MKV) & Lotta Flodén (MOD)

11.00 Pedagogisk meritering – samtal med lärare som ansökt om pedagogisk meritering, Rosemarie Ankre (TUG), Ulf Jennehag (IST) & Heléne Zetterström Dahlqvist (HLV)

13.00 Projektet Pedagogisk resurs, Laura Brander och Helen Asklund (UNT)

13.15 A Preliminary Study of the Methodological Integration of the RCR Lab Functions in the Curriculum, Evangelia Petridou (SHV)

13.45 Inomorganisatoriska utmaningar och möjligheter i spåren av ett pedagogiskt utvecklingsprojekt, Kristina Zampoukos (TUG)

14.40 Kurshjul för kursadministration och kursutveckling, Petter Stenmark (KMT) & Lotta Flodén (MOD)

15.10-15.30 Sammanfattning, frågor och reflektioner