Pedagogisk inspirationsdag 2016

Spara favorit 30 okt oktober 2017

Den 20 oktober genomfördes årets Pedagogiska inspirationsdag på lärosätet.

Ett stort tack till våra presentatörer (Anna Longueville, Erik Öberg, Bengt Malmros och Carolyn Samuel) samt alla deltagare som bidrog till intressanta diskussioner.

Nedanför återfinns de filmade presentationerna från dagen.

Välkommen, Laura Brander

Erfarenheter av Flipped Classroom som undervisningsmetod, Anna Longueville

Kollaboration på distans - hur kan man skapa en aktiv lärmiljö i distanskurser? Erik Öberg

Att vända en trend och förändra en tradition, Bengt Malmros

Teaching in a Classroom för Active Learning, Carolyn Samuel

Program Pedagogisk inspirationsdag 2016

9.45 Fika

10.15 Välkommen, Laura Brander, avdelningschef vid Utbildningsnära tjänster

10.30 Erfarenheter av Flipped Classroom som undervisningsmetod, Anna Longueville, universitetsadjunkt, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande, Mittuniversitetet

11.15 Kollaboration på distans - hur kan man skapa en aktiv lärmiljö i distanskurser? Erik Öberg, universitetsadjunkt, Avdelningen för data- och systemvetenskap, Mittuniversitetet

12.00 Lunch (på egen hand)

13.00 Att vända en trend och förändra en tradition, Bengt Malmros, universitetsadjunkt, Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) & Åse Tieva, universitetslektor, Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet

14.00 Fika

14.30 Teaching in a Classroom för Active Learning, Carolyn Samuel, Master of Education, The Mcgill Writing Centre, McGill University

15.15 Sammanfattning & frågor