Kurser och utbildningar

Spara favorit 12 feb februari 2018
Risk- och krishanteringsprogrammet

Vid Universitetsbibliotekets avdelning för utbildningsnära tjänster ges ett flertal workshops för lärare som vill fördjupa sina kunskaper inom pedagogik och didaktik.

För dig som undervisar på Mittuniversitetet finns ett flertal olika workshops som du kan anmäla dig till.

Titta i vår broschyr Lyssna där finns alla kurser och workshops beskrivna samt information om våra tjänster. Exempel på innehåll:

  • Aktivt- och studentcentrerat lärande
  • Lärplattformen Moodle (grundkurs eller fortsättning)
  • Pedagogisk meritering

Du hittar aktuella workshops och anmälningsinformation i medarbetarinfo

Du kan också boka tid för handledning med någon av våra pedagogiska utvecklare eller boka en skräddarsydd workshop för dig och dina kollegor. Hör då av dig till oss via LRCkontakt@miun.se!

Varje torsdag under terminstid kl. 13.00 – 15.00 finns möjlighet för dig som lärare att besöka oss för handledning på vår drop-in i Adobe Connect, https://connect.sunet.se/lrc-lararrummet. Det kan gälla frågor om lärplattformen, olika verktyg för e-lärande eller om du behöver ett bollplank i didaktiska frågor.

Läs mer

Lärandestöd