Hur kan jag använda film i mitt kursrum i Moodle?

Spara favorit

För lärare:
Miun Play är väldigt väl integrerat med vår lärplattform Moodle. Du kan lägga upp en hälsningsfilm på startsidan, bädda in en film i ett diskussionsinlägg, skapa en videoinlämningsuppgift åt studenterna som du betygsätter och mycket mer. Studenterna kan också publicera filmer. Dels via videouppgiften, men också som inlägg i en diskussion eller som kommentarer på en vanlig uppgift.