Adobe Connect

Spara favorit 28 dec december 2017

Adobe Connect är ett mötesverktyg som används främst för distansundervisning där lärare och studenter kan träffas virtuellt.

SUNET (Svenska Universitetsdatanätverket) tillhandahåller Adobe Connect som mötesverktyg för svenska lärosäten. Adobe Connect kan användas för handledning, föreläsningar, möten och seminarier i nätkurser men även i s.k. Blended Learning undervisning (deltagare samtidigt både på campus och distans), ofta i speciellt utrustade salar. Verktyget möjliggör att presentationer, dokument och resurser på lokala datorer kan visas för mötets deltagare. Möten kan också spelas in och göras tillgängliga för andra att ta del. Adobe Connect kräver ingen installation av särskild programvara utan fungerar med de flesta webbläsare (en plug-in kan behöva installeras vid första användningstillfället). Hörlurar med mikrofon rekommenderas, samt en webbkamera för att synas.

På SUNET webbplats www.meetings.sunet.se finns bra information om Adobe Connect, där finns bl.a.

  • Guider för hur du skapar och administrerar ett e-mötesrum
  • Support via Café Connect.
  • Nyheter om e-mötestjänsten Adobe connect.

Wezupport har skapat en bra videobaserad guide där Adobe Connects möjligheter visas. I guiden finns det möjlighet att testa om din dator har det som krävs för att delta i ett Adobe Connect möte, samt hjälp med att konfigurera ljud och bild. Se Startguide wezupport

Mittuniversitetet tillhandahåller information om Adobe Connect bland annat en Instruktionsfilm Adobe Connect - Get Started

När Adobe inte fungerar

För att vi och SUNET ska få en uppfattning om i vilken omfattning störningarna förekommer är vi angelägna om att ni rapporterar alla sorts störningar ni upplever i Adobe Connect till kontakt@miun.se. Följande information behövs vid felanmälan :
    
Vilket mötesrum användes (adress till mötesrummet: https://connect.sunet.se/xxxxxx )?
Vilken tidpunkt inträffade störningen (datum och klockslag)?
Vilken klient/webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.) och vilket operativsystem (Windows 7, Windows annan version, Mac OS version etc.) användes?

Vilken version av addin användes? Finns i Adobe Connect under Help -> About Adobe Connect (ange även om addin inte användes)

Vilken typ av störning observerades?

Läs mer om addin och hur man kontrollerar version: http://emeetings.sunet.se/guider/add-in.html

Mer information om Adobe Connect: http://emeetings.sunet.se/

Hjälp att hitta vilket operativsystem som används:

Windows: http://answers.microsoft.com/sv-se/windows/forum/windows_xp-windows_install/hur-vet-jag-vilken-windows-har-jag-i-min-dator/b03acc18-6d16-479a-abc8-0477a9212924

 Mac OS: https://support.apple.com/sv-se/HT201260

Kom igång med Adobe Connect