Adobe Connect

Spara favorit 17 dec december 2018
 Digitalt möte

Adobe Connect är ett mötesverktyg som används främst för distansundervisning där lärare och studenter kan träffas virtuellt.

SUNET (Svenska Universitetsdatanätverket) tillhandahåller Adobe Connect som mötesverktyg för svenska lärosäten. Adobe Connect kan användas för handledning, föreläsningar, möten och seminarier i nätkurser men även i s.k. Blended Learning undervisning (deltagare samtidigt både på campus och distans), ofta i speciellt utrustade salar. Verktyget möjliggör att presentationer, dokument och resurser på lokala datorer kan visas för mötets deltagare. Möten kan också spelas in och göras tillgängliga för andra att ta del. Adobe Connect kräver ingen installation av särskild programvara utan fungerar med de flesta webbläsare (en plug-in kan behöva installeras vid första användningstillfället). Hörlurar med mikrofon rekommenderas, samt en webbkamera för att synas.

På SUNET webbplats www.meetings.sunet.se finns bra information om Adobe Connect, där finns bl.a.

  • Guider för hur du skapar och administrerar ett e-mötesrum
  • Nyheter om e-mötestjänsten Adobe connect.

Läs mer om Adobe Connect på samlingssidan om lärsosätets olika system

Adobe Connect ersätts av Zoom

Styrgruppen för implementering av Zoom som e-möteverktyg har beslutat att:

- inspelningsfunktionaliteten i Connect stängs 31 januari 2019.
- antalet licenser minskas med minskad användning.
- den 31 augusti 2019 stängs inloggning till tjänsten Sunet Connect via Swamid.
- inspelat material är tillgängligt t o m 31 januari 2021, då tjänsten avslutas, antingen via tjänsten eller på annat sätt.
- gallring/bevarande av material ÄLDRE än två år åligger respektive myndighet att utföra i enlighet med gällande riktlinjer.
- all undervisning som använder e-mötestjänst ska använda Zoom efter 2019-01-21. Efter det datumet är det inte längre tillåtet att använda Adobe Connect.

Information om Zoom

När Adobe inte fungerar

För att lärosätet och SUNET ska få en uppfattning om i vilken omfattning störningarna förekommer är det viktigt att lärare rapporterar alla sorts störningar som upplevs i Adobe Connect. Så här gör du en felanmälan