Händelsen har löpt ut

INSTÄLLD - Aktivt lärande i e-mötesverktygen

Spara favorit

INSTÄLLD: Tips och erfarenhetsutbyte kring hur hög deltagaraktivitet kan ske i ett e-möte (t.ex. Skype). Vi ser på verktyg och pratar metoder. Workshopen vänder sig till de som kör e-möten och där alla deltar via nätet.

Pga. inga anmälningar är workshoppen inställd.

1 januari