Utbudsbroschyr

Spara favorit 28 sep september 2016
Framsida

Nu finns vår senaste utbudsbroschyr för läsåret 2015/2016 tillgänglig. Utbudsbroschyren finns både som bläddringsbar pdf och i tryckt format. För beställning av den tryckta broschyren kontakta Lena Ernerfeldt Burman på kommunikationsavdelningen, lena.e.burman@miun.se
Läs broschyren som bläddringsbar pdf.