Kommunikatör för utbildningar

Spara favorit 30 okt oktober 2017

Kommunikatörer för utbildningar ger utbildningarna strategiskt och operativt stöd i studentrekryteringsfrågor. Vi arbetar systematiskt utifrån ett årshjul där vi tillsammans med respektive program utgår från unika behov och lägger upp en plan för olika insatser för året.

Exempel på aktiviteter vi genomför är:

  • Behovsanalys och kommunikationsplaner

  • Marknadsanalyser (vid särskilda behov)

  • Utveckling av programsidor, exempelvis texter, intervjuer och sökordshantering

  • Projektleda framtagningen av presentationsmaterial för programmen

  • Samordna studentrekryterande events, exempelvis Öppet hus och aktiviteter för sökande

  • Analys och uppföljning av studentrekryteringen

  • Regelbunden kontakt med programansvariga

  • Förankra arbetet med studentrekrytering i verksamheten