Profilkampanj, ht 2012

Spara favorit 28 sep september 2016

Den 17 september startar den övergripande, imageskapande kampanjen inför 15 oktober. Huvudmedia är internet, kompletterat med radio och print.

 Med utgångspunkt från vårt utbildningsutbud vt-13, statistik över våra studenter, enkät till våra nya studenter och rapport från varumärkesundersökning har vi bestämt att vi ska fokusera höstens profilkampanj på distansbudskapet och prioritera  25-55-åringar i storstadsområdena och i vår "teststad" Gävle.

 

Syftet med profilkampanjen är att öka kunskapen om att vi har ett av landets största utbud av distansutbildningar och utbildningar helt via internet, driva trafik till webben och få potentiella studenter att söka till oss – nu eller på sikt. Målet är dels att öka kunskaperna om Mittuniversitetet på nationell nivå, dels att öka antalet förstahandssökande.  

 

I vårt närområde är kännedomen och kunskapen om oss oerhört mycket högre och här gör vi endast en mindre kampanj som främst syftar till att påminna om sista ansökningsdag. Denna kampanj riktas till 25-55-åringar i Jämtland, Västernorrland och norra Gävleborg (Hälsingekommunerna).

 

Vi gör också en bred och  övergripande annonsering på Google i storstadslänen, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland.

 

Dessa kampanjer kompletteras av institutionernas annonsering av specifika program och kurser.  

  

 

Delkampanj riktad till  25-55-åringar i storstäderna och i vår "teststad" Gävle.

Datum Annonsmedia
17 september - 15 oktober

 

Onlinekampanj:
- Annonser på Facebook
- Banners på webbplatser inom Schibstedts webbplatsnätverk (både traditionell bannerannonsering och beteendestyrd annonsering)

24 september - 7 oktober

Radioreklam, Mix Megapol och Radio 107,5

26 september Annons i Svenska Dagbladets högskoleguide
1 oktober - Annons i Kupé (SJ:s tågtidning)
1 oktober Annons i Metro Stockholm, Göteborg och Skåne, tema högre utbildning
5 oktober Annons i Abetarbladet och Gefle Dagblad

 

 

Delkampanj riktad till  25-55-åringar i närområdet  

17 september - 15 oktober

 

Annonser på  Facebook                                                                                                                                                              

 

Övergripande, bred annonsering i samtliga segment (18- 55 -åringar i samtliga prioriterade geografiska områden

 

17 september - 15 oktober

 

Sponsrade länkar på Google