Profil- och utbudskampanj, 15 april

Spara favorit 28 sep september 2016

Inför sista ansökningsdag 15 april görs en kombinerad kampanj för övergripande imageskapande annonsering och utbudsannonsering för vissa prioriterade program. Kampanjen bygger på det nya koncept som tagits fram för studentrekryteringen.

Medievalet är dels gjort utifrån följande:

  • Utmaningar och mål för studentrekrteringen totalt sett i regionen och övriga riket samde mål för respektive prioriterat program
  • De målgrupper som definierats på övergripande nivå och för respektiv program (har gjorts tillsammans med programmen i särskilda rekryteringsplaner)
  • De intresseområden hos målgrupperna som ringats in i arbetet med rekryteringsplanerna.

Dessutom har uppgfter om målgruppernas medievanor på övergripande nivå tagits fram via Orvesto Konsument av vår mediebyrå Nowa kommunikation. I de fall uppgifter finns har de också kunnat få fram räckvidd för olika mediekanaler för olika målgrupper via Orvesto. De har i medierekommendationerna även utgått från mätningar av våra tidigare kampanjer samt liknande case. Budget för respektive kampanjdel påverkar givetvis också medielvalen. Programmen har också själva fått komma med förslag på nischade sajter för utbudsannonseringen.

Utifrån ovanstående  har vi tagit fram en övergripande mediestrategi, med vissa individuella anpassningar för de olika programmen. Som huvudmedia har vi valt film och banners på internetsajter kombinerat med  utomhusreklam. Nedan ser ni valet av specifika kanaler för respektive kampanjdel.

Under kampanjens gång kommer vi följa resultatet  och prioritera om budget mellan kanalerna för att nå bästa effekt (inom respektive kapanjdel).

Budget för profildelen av kampanjen är 1 100 000 kr, och för utbudsdelen 850 000 kr.

Profilannonsering

Den varumärkesbyggande övergripande kampanjen för Mittuniversitetet går i följande kanaler i vår region (Jämtland, Västernorrland, norra Hälsingland).

 
Tidpunkt Kanal
18/3-15/4 Google. Vi annonserar både i söknätverket och i displaynätverket som är Googles annonsnätverk på andra internetsajter.
18/3-15/4 Facebook standardannonser och Facebook inläggsannonser.
18/3-15/4 Youtube. 3 olika annonsplaceringar.
 18/3 - 13/4 Webtraffic. Banners på ett stort antal internetsajter i detta annonsnätverk.
18/3 - 6/4 Banners på våra lokala morgontidningars internetsajter.
31/3 - 14/4 Digitala annonsskyltar på järnvägsstationerna i Sundsvall och Östersund.
 18/3 - 15/4 Banners på bloggar i bloggnätverk.

 

nationell nivå (storstadsområdena och Gävle) går profilkampanjen i följande kanaler:

Tidpunkt Kanal
18/3-15/4 Google. Vi annonserar både i söknätverket (hela riket) och i displaynätverket (prioområden) som är Google annonsnätverk på andra internetsajter.
18/3-15/4 Facebook standardannonser och Facebook inläggsannonser.
18/3-13/4 Webtraffic. Banners på ett stort antal internetsajter i detta annonsnätverk.
18/3-15/4 Youtube. 3 olika placeringar.
18/3-15/4 TV4 play.
 24/3-6/4 Kanal5play.
 31/3 - 14/4 Digitala annonsskyltar på järnvägsstationerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle. I Stockholm även på Cityterminalen.

 


Utbudsannonsering

Annonseringen för de prioriterade programmen  görs dels i ett antal breda kanaler, dels i mer nischade kanaler för några program.

De utbildningar som prioriterats av fakulteterna är följande (inom parentes förkortning som används i nedanstående tabell):

  • Turism- och destinationsutveckling (TUR)
  • Sportteknoligi - maskiningenjör inom innovativ produktutveckling (SPORT)
  • Civilingenjörsutbildningarna (CIVING)
  • Lärarutbildningen (LÄR)
  • Lärarutbildningen, ko,pletterande pedagogisk utbildning (LPED)
  • Programmet för psykisk ohälsa (PSOH)
  • Förvaltningsjuridiska programmet (FJUR)

Utbudsannonsering för de prioriterade utbildningar görs i följande kanaler:

Tidpunkt  Program Kanal
 18/3-15/4 Samtliga prioriterade
utbildninar
Facebook. Standardannonser och inläggsannonser för respektive program.
 18/3-15/4 TUR, CIVING, PSOH, FJUR Google Display Extended. Förutom den annonsering i söknätverket och displaynätverket som görs för samtliga grundutbildningsprogram så görs en extra annonsering med högre budget i displaynätverket för nämnda prioriterade utbildningar.
 18/3 - 15/4 TUR, FJUR LinkedIn (för att driva specifika yrkesgrupper till vår webb).
 18/3 - 15/4 TUR, SPORT, CIVING Banners på bloggar i bloggnätverk.
24/3- 6/4 SPORT, CIVING Banners på våra lokala morgontidningars internetsajter.
 17/3 - 14/4 TUR, SPORT, CIVING Busslångsidor i Sundsvall.
 18/3 -15/4 LÄR, LPED lararnasnyheter.se
 18/3 - 15/4 LÄR skolvärlden.se
 V 14 PSOH Platsjournalen
23/3 -  15/4 PSOH + FJUR kommunalarbetaren.se
17/3 - 30/3 FJUR dagenssamhalle.se
 18/3 - 15/4  CIVING feber.se