Sommaruniversitetet, 2011

Spara favorit 28 sep september 2016

Vi har under senare år tagit platsen som det lärosäte som har det absolut största utbudet av sommarkurser och vi har också flest sommarkursstudenter. Kampanjen ska bidra till att vi behåller denna position. Kampanjen syftar med andra ord både till att stärka rekryteringen och vårt varumärke. Kampanjen omfattar både annonsering i olika mediekanaler, en applikation på vår Facebooksida och intern marknadsföring gentemot våra studenter. Annonseringen görs i i våra prioriterade geografiska områden: Jämtland, Västernorrland, Hälsingekommunerna, storstadsområdena och vår "teststad" Gävle, samt i två rikstäckande studenttidningar. Huvudmålgrupper är studenter på Miun och andra lärosäten samt yrkesverksamma som vill fortbilda sig.

Datum Aktivitet
V 8 Annons i StudentMagasinet
V 8-10

Info på webben och i vårt elektroniska nyhetsbrev

V 9-10 Info på Studentportalen och affischering på våra campus
28 feb - 18 mars Kampanj på vår Facebooksida. Här finns alla sommarkurser listade med länkar till webben och så kan man hämta bästa sommarspellistorna eller tävla med sin egen. 

Syftet med denna kampanj är att finnas där målgruppen finns, att innehållet ska vara både nyttigt och kul, att vi ska bjuda in till interaktion och att kampanjen ska få en viral spridning, det vill säga att budskapet sprids vidare via målgruppen.
Personal på Miun får inte tävla, men rösta gärna på listorna så hjäper du till med den virala spridningen!

28 feb.

och 7 mars

Annons i Metro Stockholm, Göteborg och Skåne
1 mars Pressmeddelande skickas ut
2 mars Annons i Studentguiden
2 och 5 mars Annons i Abetarbladet, Gefle Dagblad, Dagbladet, Hudiksvalls Tidning, Ljusdals Posten, Ljusnan, Länstidningen Östersund, Sundsvalls Tidning, Söderhamns Kurirer, Tidningen Ångermanland, Örnsköldsviks Allehanda och Östersunds Posten
V 9 och 10

Sponsrade länkar på Google

Annonser på Facebook

Textlänkar på MSN messenger
Spotify -  radiospot, banner och textremsa