Rekrytering inom EU/EES

Spara favorit 28 sep september 2016

 

Arbetsgruppen har arbetat fram ett årshjul och det kan sammanfattas med att vi har som mål att genomföra aktiviteter löpande under året som ansluter till händelser runt ansökningsperioder och antagning etc.

 

Fokus på Tyskland 2010-2011

I novemer och december 2010 genomfördes kampanjer i de fokuserade områdena i Tyskland (Nordrhein-Westfahlen och Niedersachsen). Satsningen innefattar både onsite och online marknadsföring för att nå en mer kvalificerad grupp.

 

Webbnnonserna har genererat runt 13,000 visningar. Annonsering på olika universitet har exponerats för 20% av målgruppen (28,000 personer).

 

Mässor

Einstieg i Hamburg i Februari 2011 var ett bra forum för att träffa rätt målgrupp. Många intresserade pratade med Miun och en eller ett par ansökningar bör vi kunna få in.

 

Under mässan StudyWorld 2010 i Berlin i April var Mittuniversitetet närvarande med både personal och studenter. Genom att studenterna kunde delta i en tävling i montern fick vi ca 100 emailadresser från intresserade som har kontaktats efter mässan. Mässan hade flest besökare från en yngre målgrupp.

 

E-postutskick till de som ansökt inför HT 2010

Ansökningsperiodens sista dag inför hösten 2010 var 15 januari med närmare 25,000 ansökningar. Vi har gjort e-postutskick via verktyget Carma den 21 April till studenter som sökte Elektronisk design, beteendevetenskap samt alla studenter i Kina. Dessa skickades till ca 2000 personer.

 

Öppningsfrekevensen har varierat mellan 19% till som mest 52 %. Besöken på kampanjwebben ökade markant när e-postkampanjen skickades ut och mellan mars och maj fördubblades besöken och längden på besöken på sidan via hänvisningslänkar (kampanjen).

 

Även på miun.se/english har besöken ökat och framförallt genom dirket trafik och sökmotorer. De tyska besökarna hade en genomsnittlig besökstid på 17 minuter.

 

Den 1 juni skickades ett email ut av NMT till de antagna studenterna på NMT (752 email) och öppningfrekvensen på det emailet var 65% vilket är mycket högt och av dessa klickade 66% sig vidare på en länk i emailet. Denna metod bör i framtiden breddas och innehålla regelbundna utskick till de som ansökt.