International Student Barometer

Spara favorit 28 sep september 2016

Resultat

I slutet av 2010 genomfördes studien International Student Barometer bland Miuns internationella studenter. Syftet med enkäten är att kartlägga de internationella studenternas bild av Miun. Den handlar om studenternas upplevelser av studierna men även runt exempelvis ansökan, service, ankomst, boende och om de skulle rekommendera Miun till andra studenter.

 

Studien genomfördes på 16 svenska lärosäten och totalt deltar 75 lärosäten i Europa. Av Miuns internationella studenter svarade 48 procent.

 

På Miuns resultatdiagram ser vi bra placeringar i vissa områden men det finns även områden som vi kan och bör förbättra för att möta den hårdnande konkurrensen om internationella studenter. Se materialet till höger.

 

Observera! Konfidentiell data

I-graduate har upphovsrätten till studiens data och endast för internt bruk. Detta står över lagar runt tillgång till data i offentlig sektor. Vill någon person utanför Mittuniversitetet ha tillgång till dessa data så ska de hänvisas till I-graduate. (n.ripmeester@i-graduate.org  eller +31 10 4776553).

 

Vill vi publicera något av våra resultat externt så är det endast möjligt efter 4 April (i exempelvis  studenttidningar, på webben, i pm) och då vill I-graduate godkänna texten innan publicering.

 

Bland bilagorna finns även själva enkäten. Även denna är copyrightskyddad och får endast användas internt och inte spridas vidare.

 

Om studien

Svarsdeltagandet bland studenterna var runt 48 % (drygt 350 studenter), Totalt deltog nästan 126 000 studenter vid 186 lärosäten i Kanada, USA, Hongkong, Storbritannien, Irland, Finland, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Sverige och Italien. Denna studie kommer att vara till hjälp i internationaliseringsarbetet och ger oss en inblick i vilka prioriteringar som ska göras.

 

Detaljerad info om själva studien kan du hitta i denna guideLyssna.