Fritextord

Spara favorit 28 sep september 2016

Fritextorden möjliggör för våra utbildningar att indexeras upp på antagning.se och studera.nu.

Antalet beskrivande ord som kopplas till respektive utbildning spelar roll för hur utbildningen placeras i den träfflista som blir på antagning.se och studera.nu efter att en sökfråga skrivits in. Det handlar om att fritextorden ska vara relevanta och träffsäkra.

Kommunikation går nu igenom de fritextord som rör sommarkurserna och samtliga grundutbildningsprogram i steg 1.  

Det finns flera saker som viktas när indexeringen sker på antagning.se, och därmed bestämmer utbildningens placering i träfflistan. Anmälningskod, kurskod, utbildningens namn och fritextord (samt lärosäteskod, ämne/examen, ort och lärosätets namn) avgör alla om utbildningen listas högre upp eller längre ner i träfflistan. Utomliggande faktorer som avgör placering i träfflistan är antalet konkurrenter som kan erbjuda ett liknande erbjud under samma tidsperiod.

Med att se över fritextorden hoppas vi på att öka fritextordens relevans samt öka utbildningarnas placering i träfflistan. Genomgången för steg 1 kommer att vara klar 20 feb. Genomgången under steg 2 rör program på avancerad nivå. Denna genomgång kommer att vara klar innan 12 mars.