Studentrekrytering

Spara favorit 25 jun juni 2019
Studenter

Kommunikationsavdelningen samordnar studentrekryteringsarbetet på Mittuniversitetet i syfte att få bästa effekt av de samlade insatserna. Fakulteternas prioriteringar styr hur vi fördelar våra resurser. Alla aktiviteter vi gör följer Mittuniversitetets övergripande koncept och varumärke.

Årshjul för arbetet med studentrekrytering

SEPTEMBER

 • Kampanj för vårterminens utbildningar startar
 • Fakulteterna beslutar om budget och prioriteringar för studentrekryteringen
 • Studentambassadörsutbildning

OKTOBER

 • Plan för övergripande aktiviteter beslutas
 • Dialog med fakulteterna om årets aktiviteter för utbildningarna

NOVEMBER

 • Arbete med programsidor
 • Utbildningsmässa Stockholm

JANUARI

 • Studentrekryteringsevents i regionen påbörjas

FEBRUARI

 • Kampanj för sommarkurser startar
 • Utbildningsmässa Sundsvall och Östersund

MARS

 • Kampanj för Mittuniversitetet startar
 • Ev. kampanjer för höstterminens utbildningar startar

APRIL

 • Utvärdering och analys påbörjas

MAJ

 • Aktiviteter för sökande påbörjas
 • Rekrytering av nya studentambassadörer startar
 • Fotografering till bildbanken

JUNI

 • Presentation av resultat