Studentrekrytering

Spara favorit 13 sep september 2018
Studenter

Vi samordnar studentrekryteringsarbetet på Mittuniversitetet i syfte att få bästa effekt av de samlade insatserna. Programmen kan även erbjudas skräddarsydda aktiviteter där det finns särskilda behov. Fakulteternas prioriteringar styr hur vi fördelar våra resurser. Alla aktiviteter vi gör följer Mittuniversitetets övergripande koncept och varumärke.

Kommunikatörer för utbildningar ger utbildningarna strategiskt och operativt stöd i studentrekryteringsfrågor. Vi arbetar systematiskt utifrån ett årshjul där vi tillsammans med respektive program utgår från unika behov och lägger upp en plan för olika insatser för året.

Läs mer om vad som ingår i rollen som kommunikatör för utbildningar:
Kommunikatör för utbildningar

Årshjul för arbetet med studentrekrytering

SEPTEMBER

 • Kampanj för vårterminens utbildningar startar
 • Fakulteterna beslutar om budget och prioriteringar för studentrekryteringen
 • Studentambassadörsutbildning, del 1

OKTOBER

 • Plan för övergripande aktiviteter beslutas
 • Dialog med avdelningar och program om årets aktiviteter för utbildningarna
 • Planering inför Öppet hus

NOVEMBER

 • Öppet hus Östersund 30/11
 • Arbete med programsidor
 • Utbildningsmässa Stockholm

DECEMBER

 • Studenter till Skugga en student utses på varje program
 • Öppet hus Sundsvall

JANUARI

 • Skugga en student-besök påbörjas
 • Gymnasiebesök i regionen påbörjas
 • Enskilda aktiviteter per program påbörjas

FEBRUARI

 • Kampanj för sommarkurser startar
 • Studentambassadörsutbildning, del 2
 • Utbildningsmässa Sundsvall och Östersund

MARS

 • Kampanj för Mittuniversitetet startar
 • Kampanjer för höstterminens utbildningar startar

APRIL

 • Utvärdering och analys påbörjas

MAJ

 • Aktiviteter för sökande påbörjas
 • Rekrytering av nya studentambassadörer startar
 • Fotografering till bildbanken
 • Behovsinventering per program påbörjas
 • Utveckling av programsidorna påbörjas

JUNI

 • Presentation av resultat

Kommunikatörer för utbildningar

Anna Backman-Åkerblom
Maskiningenjör - produktutveckling Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling
Byggingenjör

Lena E Burman
Ekonomprogrammet
Humaniora

Pelle Fredriksson
Idrottsvetenskapligt program
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet
Folkhälsovetenskapliga programmet
Förvaltningsjuridiska programmet
Ekoentreprenör för hållbar utveckling
Ekoingenjör
Ekoteknik
Personal- och arbetslivsprogrammet
Psykologprogrammet
Sjuksköterskeutbildningen
Socionomutbildningen

Marlene Jonsson
Civilingenjörsprogrammen
Basåret
Biomedicinsk analytiker
Automationsingenjör
Energiingenjör
Elkraftingenjör
Processoperatör

Hanna Liljendahl
Risk- och krishanteringsprogrammet

Anders Mossing
Journalistprogrammet
Kommunikations- och PR-programmet
Samhällsvetarprogrammet

Anna Ossung
Beteendevetenskapligt program
Lärarutbildning, Förskollärare
Grundlärare, inr. fritidshem
Grundlärare, förskoleklass och åk 1-3
Grundlärare, åk 4-6
Kompletterande pedagogisk utbildning
Ämneslärare

Sandra Wåger
Turism och destinationsutveckling

Anton Åkerlund
Musik- och ljuddesign
Datateknik
Informatik med inriktning systemutveckling
Nätverksdrift
Programvaruteknik
Webbutveckling
Bildjournalistik
Industridesign
Grafisk design
Möbel- och byggnadshantverk