Har du kontakt med dina alumner?

Spara favorit 1 nov november 2018
Årets Alumner 2017

Vår centrala alumnverksamhet ligger under avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd och är en viktig del i satsningen på studenters arbetslivsanknytning.

Våra tidigare studenter är viktiga som förebilder för att öka övergångsfrekvensen till högre studier, men de är framför allt viktiga ambassadörer för Mittuniversitetet och vi vill att de ska komma tillbaka för att bidra med sina arbetslivserfarenheter och söka samarbeten med oss.

Två nätverk som samlar våra alumner

Alumnverksamheten har sedan ett par år tillbaka byggt upp en central alumndatabas där våra tidigare studenter har möjlighet att registrera sig och öppna för ett antal olika samarbetsmöjligheter som t. ex. gästföreläsningar, mentorskap, exjobb/uppsatser, expertis i affärsutvecklingssammanhang eller forskningssamarbeten. Alla alumner är registrerade per utbildningsprogram och examensår. Databasen växer sakta men säkert och har närmare 1000 registrerade alumner. Vill du veta vilka alumner som är registrerade för ditt program? Kontakta oss så hjälper vi dig eller sök själv i universitetets alumndatabas.

Det pågår också ett strategiskt arbete med de dryga 20 000 alumner som finns registrerade som befintliga eller tidigare studenter på LinkedIn. Där finns det bra möjligheter att nå ut till stora alumngrupper. Du kan också se i vilka länder de bor, vilka arbetsgivare som har flest alumner mm. Vill du komma i kontakt med våra alumner via LinkedIn? Eller skapa en egen grupp för att samla alumner från ett specifikt program? Kontakta oss så hjälper vi dig eller sök själv på universitetets LinkedIn-sida.

Fokusområden för alumnverksamheten

-Att utveckla och tillgängliggöra våra befintliga centrala alumnnätverk för er som jobbar i utbildningarna. 

-Att kommunicera med alumnerna i nätverken och erbjuda möjligheter till samverkan och kunskapsutveckling. Våra alumner ska ha en snabbfil till samverkansmöjligheter som mentorskap, kompetenskontrakt, branschråd, gästföreläsningar, nätverks- och matchmakingevent m. m.

-Att sprida kännedom om alumner som gjort intressanta vägval i arbetslivet och som kan inspirera studenterna i deras vägval. Sedan 2015 utser vi bland annat Årets Alumn och Månadens Alumn som sprids i olika kommunikationskanaler, framför allt via sociala medier och press. Se vilka som utsetts till Årets Alumn och Månadens Alumn.

-Att stärka erfarenhetsutbytet kring alumninsatser mellan våra olika program. Många program har sedan länge jobbat framgångsrikt med sina alumner, andra program vill hitta formerna för ett bra alumnarbete. Det finns mycket att lära av varandra inom Mittuniversitetet och Arbetslivskompassen är ett verktyg som vi använder för att nå ett bra utbyte program emellan. Det finns även ett tajt samarbete inom Fyrklöverlärosätena (Mittuniversitetet, Karlstad, Örebro och Linné) kring alumnarbete där det finns möjlighet att diskutera alumnarbete med motsvarande program på andra lärosäten. 

Alumnåterträffar

Utöver dessa områden finns alumnverksamheten som stöd i det fall du vill arrangera en träff med dina alumner. Känn dig välkommen att kontakta oss.