Uppdragsutbildning

Spara favorit 1 nov november 2018

Uppdragsutbildning är en effektiv samverkansform som har många fördelar. Den stärker kompetensen i företag och organisationer, vilket leder till tillväxt och förbättrad konkurrenskraft för regionen och Sverige. Den stärker kvaliteten i utbildningen, genom att de lärare som medverkar interagerar med arbetslivet och kan i sin tur ge studenterna relevanta arbetslivskunskaper.

Med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser. Avdelningarna har ansvar över uppdragsutbildningens utveckling, marknadsföring, genomförande och ekonomi. 

Läs styrdokumentet Regler för uppdragsutbildning

Kontakta Larsa Nicklasson eller Teresia Edling för stöd i frågor om uppdragsutbildning.