Arbetslivsanknytning

Spara favorit 8 mar mars 2019

Arbetslivsanknytning har sedan 2011 varit ett prioriterat område för Mittuniversitet. Strävan är att vara erkänt framgångsrika, såväl bland studenter och arbetsgivare som i nationella jämförelser med andra lärosäten. Formerna för samverkan med våra alumner ska vara välutvecklade i syfte att stärka arbetet med regional skolsamverkan och arbetslivsanknytning.

Gruppen Arbetsliv inom Avdelningen för Forsknings- och Utbildningsstöd (FUS) ansvarar för området och det finns mycket stöd, verktyg, universitetsövergripande aktiviteter och annat som du som lärare eller programansvarig/kursansvarig kan nyttja på olika sätt för att stärka arbetslivsanknytningen inom just din kurs eller program. Lär mer om de olika möjligheterna i vänstermenyn och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar. Vi finns presenterade längre ner på sidan. 

Varje år genomförs en studie i samarbete med Universum för att se hur våra studenter ser på Mittuniversitetet jämfört med hur andra studenter ser på sina respektive lärosäten utifrån frågeställningar kring studenternas förberedelse och förväntningar på arbetslivet. Rapporterna finns tillgängliga för den intresserade.  

Louise Mackegård Evensen och Vahid Zohali

Har du kontakt med dina alumner?

Vår centrala alumnverksamhet ligger under avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd och är en viktig del i satsningen på studenters arbetslivsanknytning.

Arbetslivskompassen

För visualisering, utveckling och kvalitetssäkring av arbetslivsanknytningen i Mittuniversitetets utbildningsprogram.

Entreprenörskap

Fokus på ett entreprenöriellt och innovativt förhållningssätt

Vill du få in mer inslag av entreprenörskap och innovationsutveckling i dina kurser och utbildningsprogram?

JUMP - Jag Utvecklar Min Potential

JUMP är en aktivitet som syftar till att stödja utbildningars moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller praktik.

Kompetenskontraktet

Kompetenskontrakt – formalisera ditt utbildningsprograms arbetslivskontakter!

Ett Kompetenskontrakt är en enkel avsiktsförklaring mellan Mittuniversitetets utbildningsprogram och arbetsgivare som syftar till att bygga starka relationer och långsiktigt utbyte.

Arbetslivsanknytning, praktik

Nyttja mentorprogrammet till dina studenter

Vi driver sedan ett antal år ett mycket uppskattat mentorprogram på Mittuniversitetet. Det har figurerat mycket i lokalmedia och lyfts som ett bra sätt för studenter att skapa kontakter i arbetslivet. Mentorerna bjuder på sin erfarenhet och inte minst på sina nätverk, och många återkommer som mentorer år från år.

Student med innovation, Östersund

Stöd till studenters idéutveckling och företagande

Alla studenter vid Mittuniversitetet har möjlighet att få rådgivning i frågor om idéutveckling och företagande hos Miun Innovation. Det är en del av universitetets satsning på arbetslivsanknytning och stöd till studenternas inträde på arbetsmarknaden. Se till att dina studenter drar nytta av Miun Innovation!

Mötesplats Campus - där studenter och arbetsgivare möts

Dags att sätta dina studenter i kontakt med arbetsgivarna inför praktikperioder exjobb, uppsatser eller kanske inför kommande arbetslivet?

Steget till kneget

Steget till kneget är en aktivitet som syftar till att förbereda och stödja studenternas steg ut i arbetslivet. Detta kan genomföras kopplat till en praktik eller VFU-period, eller som fristående workshopserie inför avslutade studier.

Arbetslivskoordinatorer

{{hit.Title}}

{{hit.Title}}

{{hit.MetaData.Title.StringValue}}{{hit.MetaData.AreaOfResponsibility && hit.MetaData.AreaOfResponsibility.StringValue? ' ' + hit.MetaData.AreaOfResponsibility.StringValue : ''}}

{{hit.MetaData.RoomNumber && hit.MetaData.RoomNumber.StringValue ? ((SearchContext.lang == 'sv' ? 'Rum: ' : 'Room: ') + hit.MetaData.RoomNumber.StringValue + ', ') : ''}} {{hit.MetaData.Location.StringValue}}

{{(hit.MetaData.Mobile && hit.MetaData.Mobile.StringValue? hit.MetaData.Mobile.StringValue : '')}} {{(hit.MetaData.TelephoneNumber && hit.MetaData.TelephoneNumber.StringValue? ' ' + hit.MetaData.TelephoneNumber.StringValue : '')}}

{{hit.MetaData.Email.StringValue}}