Arbetslivsanknytning

Spara favorit 4 jul juli 2017

Arbetslivsanknytning har sedan 2011 varit ett av de två högst prioriterade utvecklingsområdena i Mittuniversitetets utbildningsstrategi. Citatet nedan är hämtat ur målformuleringen i handlingsplanen.

"Arbetet med arbetslivsanknytning inom grundutbildningen ska vara erkänt framgångsrikt, såväl bland studenter och arbetsgivare som i nationella jämförelser med andra lärosäten. 

Formerna för samverkan med våra alumner ska vara välutvecklade i syfte att stärka arbetet med regional skolsamverkan och arbetslivsanknytning."

Samverkansavdelningen har processledaransvaret för området och det finns mycket stöd, verktyg, universitetsövergripande aktiviteter och annat som du som lärare eller programansvarig/kursansvarig kan nyttja på olika sätt för att stärka arbetslivsanknytningen inom just din kurs eller program. Lär mer om de olika möjligheterna i vänstermenyn och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.

Varje år genomförs en studie i samarbete med Universum för att se hur våra studenter ser på Mittuniversitetet jämfört med hur andra studenter ser på sina respektive lärosäten utifrån frågeställningar kring studenternas förberedelse och förväntningar på arbetslivet. Rapporterna finns tillgängliga för den intresserade.  

Kontakt

Robert Pettersson
Processledare

Katarina Olsen
Verksamhetskoordinator