Undervisning

För dig som undervisar

Är du lärare, forskare eller annan person med uppdrag att undervisa? Dessa sidor innehåller information med anknytning till utbildning och om vad universitetet erbjuder i form av pedagogiskt stöd samt vilka resurser och metoder som du kan använda i din undervisning.

Kalender på iPad

Välkommen till Schemafunktionen

Från höstterminen 2019 har vi påbörjat ett nytt arbetssätt för schemaläggning på Mittuniversitetet. Det syftar till att förenkla processen, både...

Samhällsvetarstudenter

Beställa kursrum i Moodle

Senast två veckor före kursstart bör du ha beställt ditt kursrum.

Digitala verktyg

Det finns en mängd olika digitala verktyg att använda som komplement till din undervisning.

Ny som lärare

Varmt välkommen till Mittuniversitetet! Som nyanställd har du säkert frågor och funderingar kring vilket stöd du kan få kring din undervisning....

Sök Search 16:9

Kurs- och utbildningsplaner

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Specifika föreskrifter...

Learning Space, Sundsvall

Mall för självständigt arbete

På den här sidan finns nedladdningsbara mallar, även kallade försättsblad, för studenters självständiga arbeten. Det är kursansvarig lärares...

Drop-in

Varje torsdag under terminstid kl. 13.00 – 15.00 finns möjlighet för dig som lärare att träffa våra universitetspedagogiska utvecklare för handledning i vår drop-in i Zoom. Under ht 2018 kan du även träffa oss fysiskt under samma tid, jämna veckor i Östersund (G3217) och ojämna veckor i Sundsvall (N510).

Det kan gälla frågor om lärplattformen, olika verktyg för e-lärande eller om du behöver ett bollplank i didaktiska frågor.