Undervisning

För dig som undervisar

Är du lärare, forskare eller annan person med uppdrag att undervisa? Dessa sidor innehåller information med anknytning till utbildning och om vad universitetet erbjuder i form av pedagogiskt stöd samt vilka resurser och metoder som du kan använda i din undervisning.

Kalender på iPad

Välkommen till Schemafunktionen

På våra sidor hittar du information om:

Helpdesk

Beställ en kurs i Moodle

Senast två veckor före kursstart bör du ha beställt din kurs.

Webbutveckling

Zoom

Zoom är ett e-mötesverktyg som kan användas för att hålla möten eller föreläsningar på distans. Zoom har ersatt Adobe Connect som Mittuniversitet...

Learning Space, Sundsvall

Mall för självständigt arbete

På den här sidan finns nedladdningsbara mallar, även kallade försättsblad, för studenters självständiga arbeten. Det finns mallar framtagna...

Sök Search

Sök kursplaner

Sök kursplan och litteraturlista för nya och gamla kurser.

Sök Search

Hitta utbildningsplaner

Här finner du tidigare och gällande utbildningsplaner.

Drop-in

Varje torsdag under terminstid kl. 13.00 – 15.00 finns möjlighet för dig som lärare att träffa våra universitetspedagogiska utvecklare för handledning i vår drop-in i Adobe Connect, https://connect.sunet.se/lrc-lararrummet. Under ht 2018 kan du även träffa oss fysiskt under samma tid, jämna veckor i Östersund (G3217) och ojämna veckor i Sundsvall (N510).

Det kan gälla frågor om lärplattformen, olika verktyg för e-lärande eller om du behöver ett bollplank i didaktiska frågor.