Undervisning

För dig som undervisar

Är du lärare, forskare eller annan person med uppdrag att undervisa? Dessa sidor innehåller information med anknytning till utbildning och om vad universitetet erbjuder i form av pedagogiskt stöd samt vilka resurser och metoder som du kan använda i din undervisning.

Kalender på iPad

Schemafunktionen

Här kan du söka ut kurs-, program-, lokal- och personalschema. Hitta schemaunderlag, schemarutiner och malldokument som kan användas i samband...

Helpdesk

Beställ en kurs i Moodle

Senast två veckor före kursstart bör du ha beställt din kurs.

 Digitalt möte

Adobe Connect

Adobe Connect är ett mötesverktyg som används främst för distansundervisning där lärare och studenter kan träffas virtuellt.

Webbutveckling

Mall för självständigt arbete

På den här sidan finns nedladdningsbara mallar, även kallade försättsblad, för studenters självständiga arbeten. Det finns mallar framtagna på svenska...

Sök Search

Sök kursplaner

Sök kursplan och litteraturlista för nya och gamla kurser.

Sök Search

Hitta utbildningsplaner

Här finner du tidigare och gällande utbildningsplaner.

Drop-in

Varje torsdag under terminstid kl. 13.00 – 15.00 finns möjlighet för dig som lärare att träffa Universitetsbibliotekets pedagogiska utvecklare för handledning i vår drop-in i Adobe Connect, https://connect.sunet.se/lrc-lararrummet. Under ht-18 kan du även träffa oss fysiskt under samma tid, jämna veckor i Östersund (G3217) och ojämna veckor i Sundsvall (N510).

Det kan gälla frågor om lärplattformen, olika verktyg för e-lärande eller om du behöver ett bollplank i didaktiska frågor.