Händelsen har löpt ut

Introdag för nyanställda

Spara favorit

Introduktion för nyanställda på Mittuniversitetet. Syftet är att ge en övergripande bild av Mittuniversitetet som organisation, vår strategi, vision samt ledning och styrning.

Information och anmälan

1 januari