Händelsen har löpt ut

Lunchseminarium: Informationssäkerhet är inte "någon annans problem"

Spara favorit

Hur kan man förstå riskmognad? Och vad har det med informationssäkerhet att göra?

Välkommen RCR:s sista lunchseminarium för terminen då vi får besök av Per Strömsjö, säkerhetsutbildare och konsult vid Omegapoint. Per sitter i Riskkollegiets styrelse och har gästföreläst på Mittuniversitetets risk- och krishanteringsprogram.

I det här seminariet visar Per hur några enkla mått kan hjälpa din organisation att förankra ansvaret för att skydda era informationstillgångar där det hör hemma - mitt i verksamheten. Några nycklar är användbara metoder, riskmognad hos era riskägare och en kultur av ständig förbättring.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Lokal: Östersund L355, kan ses via videolänk i Sundsvall M104

1 januari