Händelsen har löpt ut

Chefsutbildning: Samtalets betydelse – Det svåra samtalet/konflikthantering, Sundsvall

Spara favorit

En utbildning riktad till chefer äger rum i Sundsvall 23–24 maj. Utbildningen syftar till att förbättra chefers möjligheter att kommunicera framgångsrikt. Utbildningen syftar till att ge deltagarna en grundläggande förståelse/kompetens och därmed förmåga att hantera svåra samtal och problematiska situationer.

Målet är även att öka insikten kring hur konflikter uppstår, vad som kan upprätthålla konflikter samt vad som är grundläggande hanteringsstrategier när de uppstår.

Vidare ges möjligheten till reflektion kring hur olika ledarstilar och beteenden kan bidra till varierande konfliktutveckling.

Innehåll

  • Chefens möjlighet att påverka
  • Kommunikationens felkällor
  • Självkännedom och felkällor
  • Reaktioner vid svåra samtal
  • En bra samtalsmodell

Upplägget innehåller både föreläsningar och gruppövningar med fokus på praktiska tillämpningar. Kursledare är Per Bengtsson från Previa.

23–24/5 i Sundsvall, Quality Hotell i Sundsvall

 

Följande tider gäller för utbildningen:

  • 23 maj 9.00–16.30
  • 24 maj 8.30–16.00

Förmiddagsfika, konferenslunch samt eftermiddagsfika ingår.

Kontakta Helena Karlsson helena.karlsson@miun på HR-avdelningen (010-142 84 40) om du är anmäld och inte har fått informationen via mejl tidigare.

1 januari