Händelsen har löpt ut

Lunchseminarium om översvämningsrisker

Spara favorit

Olika sätt att hantera översvämningsrisker i Sverige – hur påverkar Älvgruppernas organisation?

RCR bjuder in till ett lunchseminarium där statsvetarna Pär Olausson och Gertrud Alirani kommer att presentera sin pågående studie av Älvgrupperna för Indalsälven/Ljungan och Ljusnan.  Älvgrupperna har vattendragets avrinningsområde som bas och samlar representanter för berörda kommuner (oftast samhällsplanerare och räddningstjänst), berörda länsstyrelser, vattenregleringsföretag samt dammägare.

Studien sätter fokus på att förklara de skillnader som visat sig finnas mellan hur de olika grupperna är organiserade samt vilka effekter det kan tänkas få för deras kapacitet vid en eventuell krissituation.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Lokal: Östersund A406, kan ses via videolänk i Sundsvall M104

1 januari