Händelsen har löpt ut

Normmedvetna rum för lek och lärande – om inomhusmiljöer i förskolan

Spara favorit
Fritidshemsmiljö från en skola på Island.

Mia Heikkilä, docent i pedagogik och forskare i didaktik, berättar om sin forskning att utveckla nya, innovativa vägar i förskolans genuspedagogiska arbete utifrån ett arbete med normkritisk arkitektonisk utformning av inomhusmiljön.

Perspektivet fokuserar hur inomhusmiljön är byggd och utformad. Funkar den så bra som möjligt för att barnens lek ska bli inkluerande? Det finns lite gjort och forskat på detta område.

Det långsiktiga målet med projektet är att ta fram vad som kallas för standarder för förskolebyggen så att förskolor kan garantera en inomhusmiljö som ger möjlighet för inkluderande lek och lärande.

1 januari